تبلیغات
رنج نامه های من و هم درد های من - کلامی با آقای رییس جمهور
تاریخ : یکشنبه 17 آذر 1392 | 02:10 ب.ظ | نویسنده : اهورا
آقای روحانی ممنون کمک کردی تا گره ی اتمی وا شه !!!! 

اما واسه گره ی زندگی ها چه میکنی ؟ واسه خجالت زده 

بودن پدری که از شرم نداری شب اونقدر دیر میره خونه تا 

بچه هاش بخوابن چه کرده ای؟ مرسی دیپلماسی درست 

شد اما به خدا سفره ی این مردم خالی مونده . آقای روحانی

 که با لبخندی ملیح جلوی دوربین ها وعده به آینده میدی ! 

واقعا ته دلت هم قبول داری وضع معیشت این انسان های صبور

 بهتر میشه ؟ نه آقا خودت هم خوب می دونی که زورت به 

اون هایی که همه چیزو واسه خودشون می خوان نمی رسه ! 

تا بوده همین بوده و یه عده از ما بهترون با لباس های مختلف 

همه ی دنیا و راحتی رو می بلعن گاهی با کت و شلوار و کراوات 

و گاهی با عبا و عمامه،پس لطفا الکی دل ما فقیر و بیچاره هارو 

خوش نکن .

چهار سال ریاست رو به شادکامی بگذرون . 

                                           ایام به کام و عزت زیاد .