تبلیغات
رنج نامه های من و هم درد های من - صیاد
تاریخ : یکشنبه 26 آبان 1392 | 12:41 ب.ظ | نویسنده : اهورا
دلم گرفته از این همه درد و از این همه بیداد

از این همه ظلم و از این همه شداد

دلم گرفته از این همه خفته ، وزین همه مرده که سر بر نیاورند فریاد

دلم گرفته از این همه غصه که زترس ، همه شده غمباد

دلم گرفته از این همه رنگ و از این همه تزویر

دلم گرفته از این همه مکر و از این همه شیاد

دلم گرفته از این همه وام و از این همه حیله

وای دلم گرفته از این همه صیاد

                                          دکتر مهدی خز علی _ زندان اوین