تبلیغات
رنج نامه های من و هم درد های من - درد های من
تاریخ : یکشنبه 26 آبان 1392 | 12:29 ب.ظ | نویسنده : اهورا
درد های من جامه نیستند،تا ز تن در آورم

درد های من چکامه نیستند، تا به رشته ی سخن در آورم

درد های من نعره نیستند ،تا ز نای ،جان در آورم

درد های من، نگفتنی است

درد های من ،نهفتنی است 

درد مردم زمانه چیست ؟

مردمی که کفش هایشان ، جلد کهنه ی شناسنامه هایشان ، درد می کند

من ولی تمام بودنم ، تمام لحظه های ساده ی سرودنم ، درد میکند

انحنای روح من ، شانه های خسته ی غرور من ، درد می کند

درد های پوستی کجا ؟ درد های دوستی کجا ؟

این سماجت عظیم ، ازدحام شگفت دردهاست 

درد، نام دیگر من است 

من چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها کنم ؟